BELFEED

Od 2. čtvrtletí 2005 máme v nabídce enzym bakteriální endo-xylanázu (Bacillus subtilis) pod názvem BELFEED . Tento enzym je povolen pro drůbež a prasata.