RÖTHEL Praha, spol. s r.o.
Pod Kavalírkou 18 / 150 00 Praha 5

Telefon: +420 257 212 828
Fax: +420 257 211 449

Roethel certifikáty

Timing https://www.levitradosageus24.com/ levitra sale exercise and divingBy Dr. Dental ImplantsHow long before I can dive after dental implants?

UNIKE PLUS Dry

Charakteristika a složení: 

UNIKE PLUS Dry je premix určený speciálně pro výživu zvířat. Obsahuje inaktivované kvasinky a kvasinkové extrakty (Saccharomyces cerevisiae), hydratovaný sodno-vápenatý aluminosilikát, propionan vápenatý, antioxidant a fytogenní látky.
Tento produkt je efektivní vůči širokému spektru mykotoxinů (Deoxynivalenol, Zearalenon, Fumonisin, Ochratoxin A, Aftatoxin, T-2 toxin) a jiným přírodním toxickým látkám.
Přispívá ke zlepšení zdravotního stavu zvířat a zlepšuje jejich užitkovost.
Detoxikační účinek je založen na adsorpci mykotoxinů modifikovaným minerálním adsorbentem (pevná vazba mezi aluminosilikátem a mykotoxinem, nedochází k vyvazování minerálních prvků a vitamínů) a biotransformaci (eliminace toxických vlastností mykotoxinů díky změně jejich struktury).
Podpůrná funkce UNIKE PLUS Dry spočívá v účinku speciálně vybraných bylinných extraktů známých díky ochraně vnitřních orgánů a prevenci jejich poškození, v podpoře imunitního systému organismu a potlačení imunosuprese a v prevenci oxidačního stresu díky obsahu antioxidantů (prevence poškození buněk volnými radikály).