RÖTHEL Praha, spol. s r.o.
Pod Kavalírkou 18 / 150 00 Praha 5

Telefon: +420 257 212 828
Fax: +420 257 211 449

Roethel certifikáty

Timing https://www.levitradosageus24.com/ levitra sale exercise and divingBy Dr. Dental ImplantsHow long before I can dive after dental implants?

MOLD-NIL

KONZERVAČNÍ PROTIPLÍSŇOVÝ TEKUTÝ PŘÍPRAVEK NA OBILÍ A KRMNÉ SMĚSI (s redukovanými korozivními účinky)
Charakteristika a složení: 

MOLD-NIL je konzervační protiplísňový přípravek na obilí a krmné směsi na bázi propionanu amonného (E-284) a kyseliny propionové (E-280) s redukovanými korozivními účinky. MOLD-NIL je vhodný k protiplísňové konzervaci krmných směsí a obilí. Dávkování přípravku je závislé na druhu konzervovaného produktu, vlhkosti a délce skladování. MOLD-NIL je vhodný na základě jeho výrazného účinku proti kvasinkám a plísním, zejména ke stabilizaci TMR. Použitá dávka se odvíjí od teploty okolního prostředí a délky skladování.

Použití: 
  • ochrana krmiva proti zaplísnění
  • lepší uchování živin v krmivu
  • prevence snížení užitkovosti vlivem zaplísnění
  • prevence zhoršení zdravotního stavu a odolnosti zvířat vlivem plísňového a mikrobiálního napadení a tvorby mykotoxinů