EuroTier 2004

Společnost RÖTHEL Praha se opět po dvou letech zúčastnila mezinárodní výstavy EuroTier 2004, která se konala ve dnech 9. – 12. 11. 2004 v Hannoveru.
Děkujeme všem obchodním partnerům, kteří nás navštívili.
EuroTier – EVROPSKÉ SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY