Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) vstupuje v platnost dnem 25.5.2018 a je přímo závazné. Z tohoto důvodu si Vás (naše zákazníky a dodavatele) dovolujeme ubezpečit, že Vaše osobní údaje spravujeme dle tohoto nařízení. Podrobné informace naleznete v odkazu níže.
SOUBORY KE STAŽENÍ: Zásady ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob ve společnosti RÖTHEL Praha, spol. s r.o.