Odborný seminář

Dne 15. listopadu 2001 pořádala společnost RÖTHEL Praha, spol. s r. o. v hotelu Diplomat v Praze odborný seminář u příležitosti 10 let působení na českém trhu.
Všem hostům srdečně děkujeme za účast.