Pracovní cesta do Beneluxu 2017

Počátkem měsíce září tohoto roku uskutečnila společnost RÖTHEL Praha, s.r.o. ve spolupráci se svým obchodním partnerem, společností Nukamel, pracovní cestu do Belgie a Holandska. S našimi obchodními partnery z České republiky jsme měli možnost navštívit jak sídlo společnosti Nukamel ve Weertu, tak i výrobní závod, kde je produkován nutriční emulgátor Volamel Extra. Kolegové z Nukamelu připravili seminář k tomuto produktu, kde nás detailně seznámili s nejnovějšími výsledky pokusů s tímto emulgátorem, jakožto i s praktickými zkušenostmi při jeho použití u zákazníků. Dále jsme měli možnost navštívit výzkumné centrum Feed Design Lab zabývající se aplikovaným výzkumem v oblasti výroby krmiv a vyslechnout si zajímavé přednášky předního belgického odborníka na výrobu krmiv působícího mj. na Univerzitě v Leuvenu, Dr. Menno Thomase. Se zákazníky jsme navštívili rovněž farmu pro výkrm brojlerových kuřat a výrobnu krmných směsí v Holandsku. Třídenní odborný program jsme zakončili prohlídkou krásného historického města Bruggy. Děkujeme tímto našim partnerům ze společnosti Nukamel za precizní přípravu programu tohoto odborného zájezdu a našim zákazníkům za jejich zájem o problematiku, velice milou a přátelskou atmosféru a spolupráci, které si vážíme.

Radoslav Kaplan

Milan Trnka