BELFEED PHY 250-200 ML

Charakteristika a složení:

BELFEED PHY 250-200 ML je enzymatický přípravek bakteriální endo-1,4-ß-xylanázy (Belfeed B1100 ML-IUB 3.2.1.8) a 6 fytázy (Finase L-IUB 3.1.3.8), vhodný ke zlepšení stravitelnosti obou druhů (ve vodě rozpustných i ve vodě nerozpustných) arabinoxylanů a fytátů obsažených v krmivu bohatém na obilniny. Enzymatický přípravek zajistí redukci viskozity střevní tráveniny, rozložení pentosanů na oligosacharidy, rozložení fytátů na dostupný fosfor, zlepšení konverze tráveniny na stravitelné složky, zvýšení podílu sušiny ve výkalech. BELFEED PHY 250-200 ML je nabízen ve formě tekuté.