PROPYLENGLYKOL 65

PREMIX S 1,2-PROPANDIOLEM K TLUMENÍ KETÓZY U DOJNIC

Charakteristika a složení:

PROPYLENGLYKOL 65 je premix s 1,2-propandiolem k tlumení ketózy u dojnic. Propylenglykol je velmi rychle absorbován v bachoru a je k dispozici pro intermediární metabolismus jako glukoplastická substance. Propylenglykol 65 je proto určen zejména k rychlému vyrovnání energetického deficitu ve výživě dojnic a potlačení ketóz (působení rychlejší než u solí kyseliny propionové).
Propylenglykol 65 zlepšuje kvalitu kolostra, urychluje involuci dělohy, snižuje výskyt endometritid, minimalizuje výskyt ketóz a steatózy jater, zlepšuje plodnost, zvyšuje produkci mléka a koncentraci bílkovin v mléce. Je snadno zamíchatelný do krmných a minerálních směsí i do objemného krmiva. Přípravek je ve formě sypké.