TOXY-NIL PLUS

Charakteristika a složení

TOXY-NIL PLUS je premix určený speciálně pro výživu zvířat. Obsahuje inaktivované kvasinky
a kvasinkové extrakty (Saccharomyces cerevisiae), hydratovaný sodno-vápenatý aluminosilikát.

Tento produkt je efektivní vůči širokému spektru mykotoxinů (Deoxynivalenol, Zearalenon, Fumonisin, Ochratoxin A, Aftatoxin, T-2 toxin) a jiným přírodním toxickým látkám. Přispívá ke zlepšení zdravotního stavu zvířat a zlepšuje jejich užitkovost.

TOXY-NIL PLUS představuje kompletní, efektivní řešení v inaktivaci mykotoxinů a minimalizuje negativní dopady mykotoxinů ve výživě zvířat.

Detoxikační účinek je založen na adsorpci mykotoxinů modifikovaným minerálním adsorbentem (pevná vazba mezi aluminosilikátem a mykotoxinem, nedochází k vyvazování minerálních prvků
a vitamínů) a biotransformaci (eliminace toxických vlastností mykotoxinů díky změně jejich struktury).

Podpůrná funkce TOXY-NIL PLUS spočívá v podpoře imunitního systému organismu a potlačení imunosuprese a v prevenci oxidačního stresu díky obsahu antioxidantů (prevence poškození buněk volnými radikály).