Welfare a ekologie – faktory

Dne 15. května 2002 pořádala ČZU Praha konferenci zaměřenou na aktuální problémy chovu prasat. Ústředním tématem konference byly Welfare a ekologie – faktory, které budou rozhodovat o prosperitě chovatelů prasat.
Naši společnost reprezentoval Dr. U.Ranft z firmy W.RÖTHEL GmbH přednáškou na téma: „Alternativní koncepce výživy bez antibiotických stimulátorů“.Na vynikající úroveň konference poukázal týdeník Zemědělec v č. 20/2002.