Extrudované lněné semeno

Charakteristika s složení

Toastované extrudované lněné semeno je ošetřený produkt určený pro krmivářský průmysl, který je ze 100 % složen ze lněného semene. Lněné semeno je čištěno, drceno a následně tepelně ošetřeno párou v extrudéru. Intenzivní tření a mechanický tlak v extrudéru způsobují uvolnění rostlinných olejů z buněčných struktur lněného semene. Nakonec je toastované extrudované lněné semeno sušeno na vlhkost přibližně 7 %.

Toastované lněné semeno je produktem obsahujícím vysoké procento nenasycených mastných kyselin (zejména OMEGA 3), které se vyznačují vysokou dostupností pro organismus.

Pro výrobu extrudovaného lněného semene jsou používána lněná semena z Kanady, Ameriky, která obsahují přibližně 37 – 41 % oleje.