TOXY-NIL

Charakteristika a složení:

TOXY-NIL PLUS je premix určený speciálně pro výživu zvířat. Obsahuje inaktivované kvasinky a kvasinkové extrakty (Saccharomyces cerevisiae), hydratovaný sodno-vápenatý aluminosilikát.
Tento produkt je efektivní vůči širokému spektru mykotoxinů (Deoxynivalenol, Zearalenon, Fumonisin, Ochratoxin A, Aftatoxin, T-2 toxin) a jiným přírodním toxickým látkám. Přispívá ke zlepšení zdravotního stavu zvířat a zlepšuje jejich užitkovost.
TOXY-NIL PLUS představuje kompletní, efektivní řešení v inaktivaci mykotoxinů a minimalizuje negativní dopady mykotoxinů ve výživě zvířat.
Detoxikační účinek je založen na adsorpci mykotoxinů modifikovaným minerálním adsorbentem (pevná vazba mezi aluminosilikátem a mykotoxinem, nedochází k vyvazování minerálních prvků a vitamínů) a biotransformaci (eliminace toxických vlastností mykotoxinů díky změně jejich struktury).