VOLAMEL EXTRA

Rozpustný nutriční emulgátor

Charakteristika a složení:

VOLAMEL EXTRA je ve vodě rozpustný nutriční emulgátor, který působí synergicky se žlučovými solemi ve střevním prostředí. Produkce žlučových solí v organismu je často deficitní a tím je i nedostatečný rozklad a následná absorbce tuků v organismu.
VOLAMEL EXTRA kompenzuje tento deficit, významně zvyšuje stravitelnost tuků a v tucích rozpustných vitamínů a jiných živin. Zlepšena je celková užitkovost a redukovány požadavky na obsah energie krmiva.

Střevo je vodné prostředí, do kterého přichází krmivo. Krmné komponenty jsou buď ve vodě či v tuku rozpustné. Tyto dvě složky se nemísí. To ale zamezuje dokonalé činnosti enzymů, neboť enzymy rozkládající tuky (lipázy), potom působí pouze na hranici mezi vodou a tukem. Stravitelnost krmiva je tak zhoršena a tím i celková užitkovost.

Trávení tuků probíhá ve vodném prostředí střeva ve 4 fázích:
emulgace tuků, hydrolýza tuků, formace micel a absorbce tuků.

Činností VOLAMELu EXTRA dochází k emulgaci tuků a tvorbě tukových micel. Tuk je rozložen na velké množství malých částic, což má za následek lepší enzymatické působení
a celkovou větší stravitelnost tuků.

VOLAMEL EXTRA zlepšuje také stravitelnost jiných živinových složek krmiva, neboť ty jsou po jeho účinku méně zapouzdřeny, obklopeny tukem a tedy lépe přístupné pro trávení. Zlepšena je nejenom absorbce a stravitelnost tuků, ale také v tucích rozpustných vitamínů a nepřímo celková stravitelnost krmiva.

VOLAMEL EXTRA tvoří stabilní emulzi (tuk ve vodě) ve vodném prostředí střeva, není ovlivněn tepelným ošetřením či změnami pH nebo vyššími koncentracemi minerálií typickými pro intestinální prostředí.
Zlepšená stravitelnost tuků má za následek menší obsah tuku ve výkalech, méně vodnatých výkalů. Redukovány jsou tak problémy s vlhkou podestýlkou, nižší je výskyt prsních otlaků
a dermatitid polštářků běháků drůbeže.
Četné exaktní pokusy a provozní ověření prokázaly, že při použití nutričního emulgátoru VOLAMEL EXTRAv dávce 500 g/t KKS u prasat a drůbeže lze zredukovat metabolizovatelnou energii krmné směsi o 3 %, což představuje ekonomický efekt.
Podrobnější informace o tomto produktu jsou obsaženy v sekci „publikace“.