Herb-All COCC-X

Charakteristika a složení:

Herb-AllTMCOCC-X je směs pečlivě vybraných bylin s vysokým obsahem přírodně-funkčních složek pro použití do krmiv jako prevence protozoárních i bakteriálních onemocnění pro všechny druhy hospodářských zvířat.

Herb-AllTMCOCC-X je alternativou ke konvenčně používaným kokcidiostatikům a vyhovuje tak aktuálně stále více sílícím požadavkům na snižování zátěže látek antibiotické povahy v živočišné produkci. Nedochází k antimikrobiální rezistenci a není tedy nutné zařazení tzv. rotačních programů.

Herb-AllTMCOCC-X podporuje přirozenou ochrannou bariéru vůči protozoárním infekcím jako je kokcidióza, kryptosporidióza a histomoniáza (černohlavost krůt). Redukuje problémy s vlhkou podestýlkou, pozitivně ovlivňuje mikrobiální stav střevního prostředí a konverzi krmiva.