Herb-All LIVER

Charakteristika a složení:

Herb-AllTMLIVER je směs pečlivě vybraných bylin s vysokým obsahem přírodně-funkčních složek pro podporu zdravotního stavu jater a zlepšení konverze krmiva.

Herb-AllTMLIVER zlepšuje využitelnost energie krmiva a zvyšuje množství využitelné glukózy. Zabraňuje vzniku syndromu ztučnělých jater, podporuje metabolismus bílkovin a vylučování toxinů. Kromě toho pomáhá při problémech s kopyty a paznehty a snižuje množství somatických buněk v mléku.

Herb-AllTMLIVER může zcela nahradit cholinchlorid ve výkrmu brojlerů.